Kisokos és GY.I.K.

Kollégiumi kisokos

Net-doktor

A következő linkeken találnak segítséget az internet csatlakozáshoz: wifi vagy vezetékes hálózat

Ha az itt elérhető dokumentumban leírtak beállítása után sem működik az internet, a lenti címre írjanak e-mailt, mely feltétlenül tartalmazza Neptun kódjukat, a fali csatlakozó számát és a szobaszámot!

informatika.pszk@uni-bge.hu

GY.I.K.

  • Kollégiumi díj alóli felmentés: a kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, árva, családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. Ebben az esetben is a kari Tanulmányi Bizottság határoz, a bizottság döntése ellen az e szabályzat (HTJSZ) 6. §-a alapján lehet fellebbezni. A főiskola a kollégiumi munkát végző hallgató számára a kollégiumvezető/KOB-elnök kezdeményezése/javaslata alapján a kollégiumi díjból kedvezményt, mentességet biztosíthat a kari Tanulmányi Bizottság. A mentességi kérelmet a Modulo rendszeren keresztül kell beadni Egyedi kérelem formájában.
  • Kollégiumi díj fizetésének halasztási kérelme: a hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, részletfizetési kedvezményt, halasztást kérelme alapján kaphat. Az online kérelmet a mindenkor érvényben lévő szabályzat szerint a Modulo rendszeren keresztül kell benyújtani a regisztrációs hét utolsó napjáig.
  • Kiköltözés kérése: a kollégiumi térítési díjat a hallgató köteles az őszi félévben 5 hónapra (szeptember 1-től január 31-ig) és a tavaszi félévben 5 hónapra (február 1-től június 30-ig) megfizetni, kivéve ha – a kollégiumi elhelyezés iránti igény megszűnése miatt – a hallgató Modulo rendszeren keresztül a megszűnés okának felmerülésétől számított 8 napon belül benyújtott, indokolt kollégiumi kérelme alapján a Tanulmányi Bizottság – a kollégiumvezető javaslatát figyelembe véve – a kollégiumi térítési díj e bekezdésben megállapított megfizetése alól felmentést adhat. Az 5 hónapos kollégiumi díjfizetési kötelezettség alól kivételt képeznek azon hallgatók, akik a megüresedett kollégiumi helyekre várólistáról költöznek be, így nekik a beköltözés hónapjától esedékes térítési díjat kell megfizetni. Nem kérheti a hallgató az adott szemeszter utolsó hónapjában a kollégiumi tagság megszüntetését.
  • KOB-szállás: minden kollégista havi 4 alkalommal fogadhat vendéget, s egy vendég havi 4 alkalommal aludhat a kollégiumban, amennyiben az elhelyezésre hallgatói szobában kerül sor (továbbiakban: KOB-szállás). Egy szobában egyszerre csak 3 KOB-szállásos vendég tartózkodhat. A vendégfogadás ezen módjához a szoba összes lakójának írásos beleegyezése szükséges. A KOB-szállás nyilatkozat elérhető a weboldal Szabályzatok, dokumentumok menüpontja alatt.
  • Alkoholfogyasztás a kollégium területén: a kollégium területén a szobákban, a 2., 3., 4., 5. emeleti közösségi tereken 24 óráig engedély nélkül lehet alkoholt fogyasztani. Amennyiben higiéniai, a nyugodt tanulás és a pihenés feltételeit zavaró problémák lépnek fel a kollégiumvezető a KOB-al egyetértésben, az alkoholfogyasztást, az érintett emeleten, a közösségi tereken engedélyhez kötheti.
  • Buliszervezés a kollégiumban: a kollégium területén tartandó bulikhoz írásos engedély kell a kollégiumvezető jóváhagyásával. Amennyiben alkoholt is fogyasztanak majd az esemény alkalmával a lakók, vendégek, a Teremigénylő lap vonatkozó részén ezt jelezni kell. A Teremigénylő lap elérhető a weboldal Szabályzatok, dokumentumok menüpontja alatt.